Πρόγραμμα Μαθημάτων

2020 - 2021

Background Image
Δευτέρα

Δευτέρα

A’ αίθουσα

17:30-18:30  Μουσικοκινητική Αγωγή
18:30-19:30  Elementaire (Ballet)
19:30-20:30  Σύγχρονο εφηβικό Α΄
21:00-22:00  Progressing Ballet Technique

Β’ αίθουσα

18:00-19:00  Preparatoire (Ballet)
19:00-20:00 Σύγχρονος και Δημιουργικός χορός (παιδικό τμήμα)

20:00-21:00 Κλακέτες Ενηλίκων

 
Τρίτη

Τρίτη

Α’ αίθουσα

09:00-10:00 Stretching

16:30-18:00  Προεπαγγελματικό - φυτώριο (Ballet)
18:00-19:30  Moyen (Ballet)
19:30-21:00  
Ballet ενηλίκων 
21:00-22:00  Stretching

Β’ αίθουσα

19:30-20:30 Σύγχρονος χορός και Αυτοσχεδιασμός (παιδικό τμήμα)

21:00-22:30 Σύγχρονο Ενηλίκων

Τετάρτη

Τετάρτη

Α’αίθουσα

17:30-18:30  Μουσικοκινητική Αγωγή
18:30-19:30  Elementaire (Ballet)
19:30-21:00 Avance (Ballet)
21:00-22:00  Progressing Ballet Technique

Β’ αίθουσα

18:00-19:00  Preparatoire (Ballet)
19:00-20:00 Σύγχρονος και Δημιουργικός χορός (παιδικό τμήμα)

20:00-21:30 Σύγχρονο εφηβικό Β'

 

Πέμπτη

Πέμπτη

Α' αίθουσα

18:00-19:30  Moyen (Ballet)
19:30-21:00  
Ballet ενηλίκων 
21:00-22:00  Stretching

Β’ αίθουσα

19:30-20:30 Σύγχρονος χορός και Αυτοσχεδιασμός (παιδικό τμήμα)

21:00-22:30 Σύγχρονο Ενηλίκων

Παρασκευή

Παρασκευή

Α’αίθουσα

09:00-10:00 Progressing Ballet Technique Ενηλίκων

 

17:00-18:00 Σύγχρονο εφηβικό Α'

18:00-19:30 Avance

19:30-21:00 Προεπαγγελματικό - φυτώριο (Ballet)

 

Β’αίθουσα

18:00-19:30 Σύγχρονο εφηβικό Β'
19:30-20:30 Hip Hop

Σάββατο

Σάββατο

Α’αίθουσα

09:00-10:00 Repertoire (ballet)