Πρόγραμμα Μαθημάτων

σχ. έτος 2023 - 2024

Background Image
Δευτέρα

Δευτέρα

A’ αίθουσα

17:15-18:15  Μουσικοκινητική Αγωγή (3-5 ετών)
18:15-19:15 Preparatoire II (Ballet 7 ετών)
19:15-20:15  Elementaire (Ballet 8-10 ετών) 
20:15-21:45 Προεπαγγελματικό - φυτώριο (Ballet 14-18 ετών) 

 

 

 

 
Τρίτη

Τρίτη

Α’ αίθουσα

09:00-10:00  Ballet ενηλίκων αρχάριο                                                                                                                                    ...............................................................

18:00-19:00 Preparatoire I  (Ballet 6 ετών)                                                                                                                                 

19:00-20:30  Avance (Ballet 11-13 ετών)

20:30-21:30  Dance Stretching 

Β’ αίθουσα

18:00-19:00 Σύγχρονος χορός και Αυτοσχεδιασμός (10-12 ετών)                                                                                           

19:00-20:00  Σύγχρονος & Δημιουργικός χορός (6-9 ετών)                                                                                    

20:00-21:00 Ballet Ενηλίκων Αρχάριων (* νέο τμήμα)

21:00-22:00 Σύγχρονος χορός Ενηλίκων Αρχαρίων (* νέο τμήμα)

Τετάρτη

Τετάρτη

A’ αίθουσα

17:15-18:15  Μουσικοκινητική Αγωγή (3-5 ετών)
18:15-19:15  Preparatoire II (Ballet 7 ετών)
19:15-20:15  Elementaire (Ballet 8-10 ετών) 
20:15-21:45  Ballet Ενηλίκων μεσαίο/προχωρημένο

 

Β’ αίθουσα

20:00-21:30  Σύγχρονος χορός εφηβικό τμήμα (13+) 

 

 

Πέμπτη

Πέμπτη

Α’ αίθουσα

18:00-19:00 Preparatoire I  (Ballet 6 ετών)                                                                                                                                 

19:00-20:30  Avance (Ballet 11-13 ετών)

20:30-22:00 Προεπαγγελματικό - φυτώριο (Ballet 14-18 ετών) 

Β’ αίθουσα

18:00-19:00 Σύγχρονος χορός και Αυτοσχεδιασμός (10-12 ετών)                                                                                           

19:00-20:00  Σύγχρονος & Δημιουργικός χορός (6-9 ετών)                                                                                    

20:00-21:00 Ballet Ενηλίκων Αρχάριων (* νέο τμήμα)

21:00-22:00 Σύγχρονος χορός Ενηλίκων Αρχαρίων (* νέο τμήμα)

Παρασκευή

Παρασκευή

Α’αίθουσα

09:00-10:00  Ballet ενηλίκων αρχάριο                                                                                               .............................................................................................................

18:00-19:00 Progressing Ballet Technique Ενηλίκων                                                                                              

19:00-20:30  Ballet Ενηλίκων  μεσαίο/προχωρημένο                                            

20:30-21:30  Dance Stretching                                                                                                            

Β’αίθουσα

18:00-19:30 Σύγχρονος χορός εφηβικό τμήμα (13+) 

Σάββατο

Σάββατο

Α’αίθουσα - Β'αίθουσα

Repertoire

Πρόβες για εκδηλώσεις της Σχολής

Σεμινάρια