ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μουσικοκινητική Αγωγή

Σύστημα Dalcroze

Background Image
aq_block_3

Μουσικοκινητική Αγωγή

Τα πρώτα βήµατα. Τα παιδιά ξεκινούν τις σπουδές στη σχολή μας σε ηλικία 3 ετών, την πιο τρυφερή ηλικία όπου αναπτύσσεται και καλλιεργείται η φαντασία, η δηµιουργικότητα και η κοινωνικότητα.


Γι’ αυτό το λόγο τα µαθήµατα της προσχολικής ηλικίας στην Σχολή μας γίνονται µέσα από την τεχνική της µουσικοκινητικής αγωγής χρησιμοποιώντας το Μουσικοπαιδαγωγικό Σύστημα Dalcroze  και προετοιμάζονται για το κλασικό μπαλέτο μέσα από το ρυθμό, τη μουσική και το παιχνίδι.

Με υπευθυνότητα, φροντίδα και αγάπη τα παιδιά οδηγούνται στο να επικοινωνούν µεταξύ τους, να δηµιουργούν και να παίρνουν πρωτοβουλίες.

Απευθύνεται σε παιδιά 3-5 ετών.