ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12

17:30 Pre-Ballet (κα. Εύη)
18:15 Μουσικοκινητική Αγωγή (κα. Ελένη)
19:00 Elementaire B’ (κα. Εύη)
19:45 Avance A’ group (κα. Ελένη)
20:30 Σύγχρονο παιδικό (κα. Ελένη)

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12

10:00 Preparatoire B’ (κα. Ελένη)
10:45 Preparatoire A’ (κα. Εύη)
11:30 Elementaire A’ (κα. Ελένη)
12:15 Hip-Hop παιδικό (κα. Έφη)
17:30 Σύγχρονο παιδικό (κα. Εύη)
18:15 Moyen (κα. Εύη)
19:00 Avance B’ group (κα. Ελένη)
19:45 Σύγχρονο εφηβικό (κα. Ιωάννα)