Τα ανοικτά μαθήματα του Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 13/6 έως και το Σάββατο 16/6.

Για το πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την διεύθυνση της Σχολής!”