Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού
"Ελένη Τσακάλου"
Αναγνωρισμένη από το Κράτος

Πρόγραμμα σχολικού έτους 2022-2023

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού (Π.Ε.Α.Σ.ΧΟ)
Διδάσκουμε την τέχνη του χορού με υπευθυνότητα, συνέπεια και αγάπη. Μαθήματα προσχολικής ηλικίας για να αποκτήσουν τα παιδιά ευρύτερα καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Διδασκαλία από πτυχιούχους καθηγητές απόφοιτοι Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού. Πνευματική καλλιέργεια ανάπτυξη της κοινωνικότητας και σωματική υγεία.